Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2017

Porównanie kursów walut - marzec 2017

Obraz
Poniżej przedstawiam porównanie kursów najważniejszych walut (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, RMB i oczywiście PLN) przy pomocy współczynnika REER (Real Effective Exchange Rate) wyliczanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS - Bank for International Settlements). Poprzednie takie porównanie zrobiłem w czerwcu 2016 w artykule Ile może kosztować dolar, frank i euro?.

REER to indeks kursu waluty. Jest wyliczony w następujący sposób:
Nominalny efektywny kurs walutowy (NEER) jest wyliczany jako geometryczna średnia ważona kursów danej waluty do walut krajów o największej wymianie handlowej (procentowy udział wymiany handlowej określa wagę danej waluty w indeksie). W wyliczeniach jest brana pod uwagę wymiana handlowa w latach 2011-2013.Realny efektywny kurs walutowy uwzględnia dodatkowo inflację w danym kraju (inflacja jest w długim okresie najważniejszym czynnikiem decydującym o kursie danej waluty). Rok 2010 jest użyty jako rok bazowy.Pełna metodologia wyliczeń dostępna w artykułach BI…