Kursy walut - sierpień 2017

Kolejne zestawienie kursów walut REER. Dane do sierpnia 2017.

REER to indeks kursu waluty. Jest wyliczony w następujący sposób:
  • Nominalny efektywny kurs walutowy (NEER) jest wyliczany jako geometryczna średnia ważona kursów danej waluty do walut krajów o największej wymianie handlowej (procentowy udział wymiany handlowej określa wagę danej waluty w indeksie). W wyliczeniach jest brana pod uwagę wymiana handlowa w latach 2011-2013.
  • Realny efektywny kurs walutowy uwzględnia dodatkowo inflację w danym kraju (inflacja jest w długim okresie najważniejszym czynnikiem decydującym o kursie danej waluty). Rok 2010 jest użyty jako rok bazowy.
  • Pełna metodologia wyliczeń dostępna w artykułach BIS:
    "Measuring international price and cost competitiveness", BIS Economic Papers, no 39, November 1993.
    "The new BIS effective exchange rate indices", BIS Quarterly Review, March 2006.

Źródło: opracowanie na podstawie Monthly data: Broad indices
Jak widać spore zmiany. Dolar po osiągnięciu maksimum blisko 120% zszedł na 110,8%. Frank też zanurkował do 105,3%. Euro skoczył w górę do 94,9%, złotówka również lekko w górę do 91,8%.

Od sierpnia nie było już tak gwałtownych zmian, więc to dobry czas na podsumowanie obecnej sytuacji. Złotówka relatywnie jest w tej chwili najbardziej niedowartościowana.

Dolar mimo dużego spadku wciąż jest na 110% swojej "fair value", czyli nie byłoby nic dziwnego w spadku dolara o kolejne 10% z obecnych 3,6-3,7 PLN do około 3,25-3,30 PLN. Czy to się stanie oczywiście nie wiadomo. Jak widać na wykresie dolar utrzymuje się powyżej 100% od 2014 roku. Jeśli jeszcze złotówka wzrosłaby ze swoich 92% do 100%, to dolar wylądowałby na 3 zł.

Co do franka, który jest na 105% wartości - spadek o 5% z obecnych około 3,75 PLN to wartość około 3,56 PLN. Wzrost PLN o 8% daje wartość franka 3,27 PLN.

Do samodzielnego przemyślenia, jak bardzo prawdopodobne są takie scenariusze.

Popularne posty z tego bloga

Geniusze to też zwykli ludzie - Elon Musk pogrążył siebie i Teslę

Jak oszczędzać na emeryturę dla siebie, a nie dla Funduszy Inwestycyjnych?

Popularność sprzyja wzrostom - Dino Polska